Přívěsek: Rybička z Korálki 2/2008

Obtížnost: 3

Přívěsek "Rybička" od Dariny Ivancové.

Materiál a pomůcky:
22 cm + 2 cm


2 mmušličku s dírkou


Z drátu o průměru 0,35 mm si ustřihněte 160 cm. Přehněte ho v půlce a přiložte zespodu k 22 cm dlouhému drátu o průměru 1 mm. Levou stranu tenčího drátu přeložte vrchem přes silnější drát. Pravou stranu tenčího drátu přeložte vrchem přes tenčí drát a spodem pod silnějším drátem směrem doleva. A ještě ho provlékněte zespodu očkem, které nám vzniklo na levé straně. Tím vznikne uzel kolem 1 mm drátu. Ten utáhněte.

Teď budete postupovat opačně. Vezměte si levou stranu tenčího drátu, ale tentokrát ho přeložte spodem pod silnějším drátem. Pravou stranu tenčího drátu přeložte spodem pod tenčím drátem a vrchem nad silnějším drátem. A zase provlékněte očkem, které vzniklo vlevo, ale tentokrát seshora dolů. A opět utáhněte. Tím vznikne první dvojuzel, kde už vidíte, že jeden tenčí drát stále zůstavá nahoře a druhý je stále dole.

Takže teď máte vrchí vlevo a můžete opakovat tento postup tak dlouho, dokud nevznikne dostatečně dlouhá drhaná šňůra. Konce zatím neustřihávejte!

Šňůra by měla být dlouhá asi 10,5 cm. Tu pak posuňte na střed silnějšího drátu a přehněte napůl, případně ještě posuňte, aby byly oba konce stejně dlouhé, přetočte naplocho a trochu roztáhněte od sebe.

Přicházejí na řadu ploché nebo kulaté kleštičky na postranní spirálky. Mně se lépe pracuje s plochými, ale kdo je zvyklý na kulaté, klidně si je může vzít. Prsty uchopte silnější drát asi 1 – 2 cm od konce, kleštičkami chyťte drát co nejvíc u konce a ohněte ho asi o 90°. Poté ho ohněte ještě víc o dalšich 90°– i víc. Špičku drátku můžete případně přitlačit více do středu. Kleštičkami se musíte dostat dovnitř očka a opět kousek pootočíte. Případně můžete zase upravit spirálku stlačením


k sobě. Teď už by vam mohlo jít točení spirálky i prsty na plocho. Je to k drátu šetrnější – měděný drát se vám může lehce kleštičkami odřít. Pokud to prsty nejde, můžete si vzít například hadřík a točit spirálku kleštičkami naplocho přes hadřík. Průběžně kleštičkami upravujte tvar přitlačovaním


spirálky k sobě. Točte a točte, až dojdete k drhané části. Až dokončíte obě spirálky, upravte si celý objekt do tvaru rybičky.

Ještě ale rybičku musíte zpevnit. Vezměte si tenké drátky z drhané šňůry a jeden z nich omotejte kolem dvou silnějších drátů (stačí jednou), stočte je navzájem do spirálky a uštípněte asi 1 cm od začátku. Spirálku, která nám tam zůstala, stočte kleštičkami ke středu a zamáčkněte dovnitř. Tímto je tvar rybičky hotový.

Aby to byla správná rybička, udělejte jí také šupiny. Vezměte si zbylý konec tenčího drátu – asi 40 cm - a budete jakoby šít. Rybičku si otočte lícovou stranou k sobě, tenký drátek uchopte jako jehlu a píchněte jej do drhané šňůry asi 3 mm od špičky rybičky. Otočte si rybičku z rubové strany k sobě


a povytáhněte drátek asi tak 4 cm. Drátek píchněte do vedlejšího záhybu drhané šňůry a protáhněte zase na lícovou stranu. To stejné ještě zopakujte tam a zpět.

Drátek uštípněte a zatlačte do drhané šňůry tak, aby neškrábal.

První řada obloučků: Nyní držíte rybičku lícem k sobě a tenký drátek píchněte opět asi 3 mm do protilehlé strany špičky rybičky. Drátek protáhněte, ale ne až do konce, a vytvořte oblouček.

Druhá řada obloučků: Rybičku si chyťte z rubové strany a drátek píchněte o další zhruba 3 mm níž – směrem k ocásku rybky.

Otočte na lícovou stranu a drátek vrchem píchněte do už hotového obloučku a protáhněte spodem zpět právě vznikajícím obloučkem. Myslím, že toto nejlíp pochopíte z obrázku.

Oblouček dotáhněte, případně upravte prsty nebo kleštičkami. A zase píchněte do drhané šňůry o další 3 mm blíž k ocásku než předchozí vpich a dotáhněte do pěkného obloučku.

Třetí řada obloučků: Postup se stále opakuje – z rubové strany píchněte drátek zase o něco blíž k ocásku a protáhněte na líc. Vytvořte další očka, tentokrát už tři. Hotové obloučky vždy propichujte z lícové strany seshora a vracejte se spodem pravě vznikajícím očkem!

Až budete mít hotových osm řad, drátek píchněte jako na začátku tam a zpět drhanou šňůrou, uštípněte co nejblíže, přimáčkněte a zkontrolujte, jestli drátek neškrábe.

Ještě by vám měl zbýt kousek 0,35 mm silného drátku. Stačí pár centimetrů, ale ideálni délka je zhruba 10 cm. Na tento zbytek navlékněte mušličku nebo nějaký hezký korálek zhruba do poloviny drátku. Jeden konec drátku provlékněte prostředním očkem osmé řady a zatočte ho.

Mušličku nebo korálek si natočte, jak ji chcete, a drátky zakruťte do sebe. Nakonec drátky uštípněte a spirálku schovejte dovnitř mušličky nebo korálku. Ještě potřebujete rybičku na něco pověsit, tak si vytvořte očko na pověšení. Vezměte si 2 cm dlouhý drátek o průměru 1 mm a kleštičkami vytvořte očko.

Očko navlékněte na špičku rybičky a kleštičkami přitáhněte. Teď už stačí rybičku zavěsit například na měděnou obruč, a je hotovo!


 


text a foto: Darina Ivancová,

www.koralki.rooya.cz