Dekorace: vázička z Infinity Beads - Korálki 3 a 4/2016

V jarním čísle časopisu Korálki byl otištěn inzerát firmy Estrela a na něm vázička. Ta vás, čtenáře natolik zaujala, že jste si psali o návod na ni. A tak ho šikovné ženy z Estrely v čele s paní Eliškou pro vás připravily. Korálky zakoupíte přímo ve firmě Estrela. 

Pomůcky :

zlaté Infinity Beads 4x8 mm – 150 ks = IZ     Half Amber 30/26441
bílé Infinity Beads 4x8 mm – 270 ks = IB   Estrela Pastel 25001
zlaté Infinity Beads malé 3x6 mm – 40 ks = mIZ     Half Amber 30/26441
bílé Infinity Beads male 3x6 mm – 50 ks = mIB   Estrela Pastel 25001
Bílá kulička 3 mm – 35 ks = K  Estrela Pastel 25001
vlasec 0,25 mm – 9,75 m
korálkovací jehla
nůžky

Výroba dna vázičky


Na vlasec dlouhý 1,25 m navlékněte 10x IB. Korálky srovnejte na střed vlasce a oba konce vlasce spojte dvojitým uzlem. Uzlík zatáhněte do jednoho IB.

Oba konce vlasce křížem provlékněte vnější dírkou stejného IB.

Na levý vlasec navlékněte 1x nové IB a provlékněte ho vedlejším IB v kroužku.

Takto pokračujte 9x. Až dokončíte celý kruh, provlékněte vlasec IB, z kterého jste vycházeli, poté provlékněte ještě jednou dírkou vedlejšího IB.

Pravým vlascem provlékněte celý vytvořený kroužek, až do IB, kde se vlasce kříží. Oba konce vlasce provlékněte křížem vnější dírkou IB.

Na pravý vlasec navlékněte 2x nové IB a vlasec provlékněte dírkou vedlejšího IB.  Takto pokračujte 9x. Až dokončíte celý kruh, provlékněte vlasec IB, z kterého jste vycházeli, poté vnitřní dírkou vedlejšího IB a nakonec vnější dírkou stejného IB.

Levý vlasec provlékněte vytvořeným kroužkem v opačném směru. IB, kde se vlasce kříží, provlékněte také vnitřní i vnější dírkou.

Přidejte další řadu jako v předchozích krocích tak, že mezi každé IB přivléknete jedno nové IB.

V poslední řadě mezi IB v kroužku jedním vlascem střídavě přivlékejte 1x IB a 2x IB podle obrázku. Druhým vlascem provlékněte celý kroužek v opačném směru. V místě, kde se vlasce potkají, udělejte dvojitý uzel. Oba vlasce zapošijte do ztracena a přebytečné konce odstřihněte.

Výroba stěny vázičky


Pozn.: K ušití stěny je potřeba vlasec v celkové délce 8,5 m, proto doporučujeme si vlasec rozdělit na několik částí podle toho, s jakou délkou se Vám dobře pracuje. Vždy, když Vám bude zbývat cca 15 cm vlasce na každé straně, svažte oba konce dvojitým uzlem, zapošijte a pokračujte s novým. My jsme šití rozdělili na 5 částí.


Na vlasec navlékněte 1x nové IB, provlékněte ho vnější dírkou libovolného krajního IB na dně vázičky. Přivlékněte další IB a provlékněte ho vedlejším IB na dně vázičky. Takto pokračujte, až obkroužíte celé dno vázičky a oba konce vlasce se překříží. Srovnejte dno vázičky na střed vlasce. 

Druhým koncem vlasce (pravým) provlékněte celý kroužek v opačném směru, až do místa kde se vlasce překříží a oba konce vlasce provlékněte proti sobě vnější dírkou této IB.

Teď přišijte druhou řadu stěny tak, že na pravý vlasec přivlékněte 1x nové IB a provlékněte ho vnější dírkou vedlejšího IB v kroužku. Takto pokračujte, dokud neobkroužíte celý obvod a vlasec ještě provlékněte vedlejším IB. Levý vlasec provlékněte vzniklou druhou řadou až do korálku, kde se vlasce kříží. Oba vlasce opět provlékněte vnější dírkou IB.

Stejným způsobem přišijte další 4 řady, s tím rozdílem, že teď budete přidávat i IZ. Na každou novou řadu střídejte vlasce. Jedním vlascem přišívejte nové korálky mezi stávající podle schématu. Po dokončení celé řady, provlékněte vlasec do vnitřní dírky prvního přivlečeného IB. Druhý vlasec provlékněte celým obvodem až do korálku, kde se oba vlasce kříží a opět je oba provlečte i vnější dírkou tohoto Infinity.


3. řada - Začněte levým vlascem a mezi jednotlivé IB druhé řady po jedné přivlékejte nové korálky v tomto pořadí:


2x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 2x IB


4. řada - Pravým vlascem přivlékejte nové Infinity mezi jednotlivé korálky předchozí řady následovně:


3x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 1x IB


5. řada - Pokračujte levým vlascem a přivlékejte nové Infinity takto:  


1x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 3x IB


6. řada – Pravým vlascem přivlékněte:


3x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 4x IB - 2x IZ - 1x IB


Stejným způsobem přišijte další dvě řady, ale přivlékejte mIB a mIZ podle obrázků.


7. řada - Levým vlascem přivlékněte:


2x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB


Po dokončení řady, vlasec opět provlékněte do vnitřní a vnější dírky prvního přivlečeného mIZ viz obrázek. 

Pravý vlasec provlékněte stejně jako u předchozích řad celým obvodem až do korálku, kde se oba vlasce kříží a opět ho provlečte i vnější dírkou tohoto mIZ.

8. řada - Pravým vlascem přivlékněte:


1x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB - 2x mIZ - 4x mIB - 1x Miz


Řadu zakončete jako v předchozích krocích.

Pravý vlasec provlékněte vedlejší vnější dírkou mIB, přivlékněte 1x IB a pokračujte v řadě tak, že vždy provlékněte dvě sousedící malé Infinity, poté přivlečte jedno nové velké Infinity v tomto pořadí:


1x IB – 1x IZ – 2x IB – 1x IZ – 2x IB – 1x IZ – 2x IB – 1x IZ – 2x IB – 1x IZ


Vlasec ještě jednou provlečte prvními mIZ, mIB a IB.

Levý vlasec provlékněte celým obvodem až do korálku, kde se oba vlasce kříží. Vlasce stáhněte a křížem provlékněte vnější dírkou tohoto IB.

Na pravý vlasec přivlékněte 1x nové IB, provlékněte ho vedlejší vnější dírkou IB, přivlékněte 1x nové IB, provlékněte IZ, přivlékněte 1x nové IZ, atd. Takto pokračujte po celém obvodu. Přivlékejte vždy 2x IB a 1x IZ.

Levý vlasec opět provlékněte celým obvodem až do korálku, kde se vlasce kříží a oba provlékněte vnější dírkou.


Stejným postupem přivlékejte další řady střídavě na levý a pravý vlasec.  1. levý vlasec – přivlékejte:


1x IZ – 2x IB – 1x IZ – 2x IB – 1x IZ – 2x IB – 1x IZ – 2x IB – 1x IZ – 2x IB  1.  pravý vlasec – přivlékejte:


1x IZ – 1x IB – 2x IZ – 1x IB – 2x IZ – 1x IB – 2x IZ – 1x IB – 2x IZ – 1x IB – 1x IZ  1. levý vlasec – přivlékejte:


1x IB – 2x IZ – 1x IB – 2x IZ – 1x IB – 2x IZ – 1x IB – 2x IZ – 1x IB – 2x IZ


V dalších 5-ti řadách přivlékejte pouze IZ korálky mezi jednotlivé korálky v předchozí řadě střídavě na pravý a levý vlasec.


Na pravý vlasec přivlékněte mezi jednotlivé IZ vždy 2x nové mIZ. Přivlékněte 2x mIZ, provlékněte ho vedlejší vnější dírkou IZ a takto pokračujte po celém obvodu. Poté provlékněte vlasec oběma vnitřními i vnějšími dírkami první dvojice mIZ.

Druhý vlasec provlékněte celým obvodem až do dvojice korálků, kde se vlasce kříží a provlékněte křížem vnějšími dvěma dírkami mIZ.

Na levý vlasec navlékněte 2x K a provlékněte vedlejší dvojicí vnějších dírek mIZ, přivlékněte 2x K, provlékněte  vedlejší dvojicí mIZ, přivlékněte 3x K, provlékněte vedlejší dvojicí mIZ, atd.


V tomto pořadí pokračujte až do konce.

Pravý vlasec provlékněte celou řadou. V místě, kde se vlasce potkají, je svažte dvojitým uzlem.

Budeme rádi, pokud nám napíšete, jak se vám vázička šila. 

Copyright © 2007-2023 Helena Zdeňková